Sydpolsekspedisjonen 1910-1912: Gjertsen, Hjalmar Frederik
Sydpolsekspedisjonen 1910-1912: Gjertsen, Hjalmar Frederik