Sydpolsekspedisjonen 1910-1912: Bjaaland, Olav
Sydpolsekspedisjonen 1910-1912: Bjaaland, Olav