Više od Everesta: Hrvatska Ženska Ekspedicija na vrh Svijeta [Over Everest: Croatian Women's Expedition to the Top of the World]: Berljak, Darko
Više od Everesta: Hrvatska Ženska Ekspedicija na vrh Svijeta [Over Everest: Croatian Women's Expedition to the Top of the World]: Berljak, Darko